Organizing Committee

Raymond Chan (The Chinese University of Hong Kong)
Xiaojun Chen (The Hong Kong Polytechnic University)
Shiu Yuen Cheng (Hong Kong University of Science and Technology)
Shingyu Leung (Hong Kong University of Science and Technology)
Ronald Lok Ming Lui (The Chinese University of Hong Kong)
Michael Ng (Hong Kong Baptist University)
Liqun Qi (The Hong Kong Polytechnic University)
Tao Tang (Hong Kong Baptist University)
Xiaoming Yuan (Hong Kong Baptist University)
Tieyong Zeng (Hong Kong Baptist University)

Department of Mathematics, Hong Kong Baptist University